Bra att veta


Kontrollansvarig på bygget måste ha certifikat!

Från 1 juli 2013 måste kontrollansvarig för ett bygge vara certifierad.
Detta är ett krav från EU:s tjänstedirektiv. På Boverkets hemsida kan du läsa mer.

Länk


Behöver du en kontrollansvarig när du bygger i Norrtälje kommun.


Länk


På Boverkets hemsida kan du söka och se om en person har certifikat.
Hans Keskitalo är kontrollansvarig på NP Bygg. Skriv in hans namn i namnfälten.

Länk


När behöver man söka Bygglov?

Ibland behöver man bygglov, ibland inte. På Boverkets hemsida får du svar på många frågor. Länk


En nyhet från juli 2014 är att man kan bygga ett hus för permanent boende på 25 kvadratmeter 
utan bygglov. Tidigare gällde max 15 kvadratmeter. Läs om Attefallshus på Boverkets hemsida.

Länk


Länk till Norrtälje kommuns webbplats för bygglov.


Länk

Vilka regler gäller för Rotavdrag?

När kan man göra rotavdrag? Vad kan man göra avdrag för?
För 2017 och framåt gäller följande...


Länk


På Skatteverkets hemsida får du hjälp med det praktiska.


Länk


Skatteverket ger exempel på arbeten som beviljar rotavdrag.


Länk

När ska man anlita en Arkitekt?

Ska man anlita en arkitekt eller inte? En svår fråga.
Å ena sidan blir bygget dyrare. Å andra sidan får man en expert som tillför byggprojektetviktig kunskap.
På Sveriges Arkitekters hemsida ger man 14 råd till den som funderar på att anlita arkitekt.
Där kan du även söka olika typer av arkitekter.

 


Länk


Tidningen Villaägarna ger 5 råd till den som går i arkitekttankar.


Länk


I en artikel i tidningen Vi i Villa berättar arkitekten Lotta Lander vad hon
tycker att man ska tänka på när man anlitar arkitekt.


Länk

Sveriges Byggindustrier arbetar för ökad kvalitét och säkerhet i byggbranschen

Vi är medlem i Sveriges Byggindustrier och ställer oss helt bakom deras Vision,
Fokusområden och Mål som sammanfattas i broschyren ”För en attraktiv byggbransch”.


Länk


Att vara medlem i Sveriges Byggindustrier ser vi som en kvalitétsstämpel.
Läs mer om Sveriges Byggindustrier på deras hemsida.


Länk