Miljöpolicy
 


Miljöorganisation

Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån hur det påverkar miljön.

För att vara tydliga i vårt miljöarbete har vi tagit fram en enkel  och övergripande Miljöplan i sju punkter. På detta följer ett avsnitt med våra genomförda och framtida Miljömål.

Vårt miljöarbete är ett strategiskt beslut från 2009 och omfattar en allt större del av verksamheten. Från maj 2012 är Björn Båge miljöansvarig. Genom Björn ökar vi den miljömässiga samordningen med vår omvärld.


Miljöplan
  • Vi ska verka för en bättre miljö.
  • Vi ska ta hänsyn till miljön i allt vi gör.
  • Vi ska öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda.
  • Vi ska se miljöriktiga åtgärder som investeringar.
  • Vi ska minska våra föroreningar av luft, mark och vatten.
  • Vi ska sträva efter att miljöriktigt utnyttja våra resurser.
  • Vi ska ställa krav och påverka människor och organisationer vi samarbetar med i en riktning som främjar miljön.

 

Miljömål - Genomförda och Framtida

Miljöinformation till anställda

Samtliga i verksamheten ska känna till och efterleva företagets miljöplan. Detta följs regelbundet upp vid personalmöten.

Miljöinformation till leverantörer

Vi informerar våra leverantörer om vilka krav vi ställer på leverantörer i miljöfrågor.

Miljöinformation till kunder

Genom muntlig och digital kommunikation informerar vi våra kunder om vårt miljöarbete.

Miljökrav på leverantörer

Ett av företagets miljömål är att påverka våra huvudleverantörer att alltid beakta miljöaspekter i sin produktion och verksamhet.

Miljöanpassade inköp

Ett fastställt mål är att ta hänsyn till miljön redan vid inköp av produkter som används i verksamheten. Detta gäller allt från fordon och bränslen till kopieringspapper och pennor. Efterlevnad av kraven diskuteras fortlöpande på personalmöten.

Miljökrav på produkter

Produkter som används i verksamheten ska vara tillverkade av material som kan återvinnas, och av återvunnet material där så är möjligt.

Ett av företagets mål är att ta bort produkter ur verksamheten som inte är tillverkade på ett miljöriktigt sätt eller som innehåller miljöskadliga ämnen.

Energisparåtgärder

Ett fastställt mål är att ytterligare öka användningen av elektroniska media för sprida information till personal, kunder och leverantörer. På detta sätt minskar förbrukningen av papper och vi har färre brev- och papperstransporter.

Vi använder lågenergilampor där detta är möjligt.

Miljön och våra fordon

Ett uttalat mål är att minska skadliga utsläpp från våra fordon.

Källsortering av avfall

Sedan 2012 källsorterar vi vårt avfall och lämnar det som går till återvinning.

 

  

 

Hange_DSC00827–300.png

 

 

 

LövRegnDSC02452_Fotor.png

 

 

 

 Återvinning.100.png

 

 

 

 

Kontoret_DSC08716_300.png